Udskriv
  1. Alle rapporter tager udgangspunkt i at affladet skal graves ned hvorfor ?
  2. Hvorfor kan affaldet ikke blive over jorden ?
  3. Det er pakket forsvarligt, opbevaret forsvarligt og udgør ingen helsefysisk risiko i de næste 100 år - hvorfor skal det flyttes ?
  4. Befolkningen har accepteret det og er vant til at det ligger der, og har gjort det i mere en 40 år bl.a. uden faldende huspriser - hvorfor skal det flyttes ?
  5. Man taler så meget om at bevare landets kuturarv. Risø er en væsentligt del af landets historie - en del af kuturarv. Derfor er det indlysende, at også affaldet skal bevares der, så det kan vises frem for historisk interesserede i de kommende generationer - så hvorfor skal det flyttes ?
  6. Ang. erfaringer med nedgravning af andre former for affald (Ciminova, Proms kemiske Værker, Kjærgaard Plantage mv.) hvorfor skal det graves ned ? 
  7. De 233 kg "mellem radio aktiver affald" som det benævnes i danmark, er højradioaktiv i andre lande men her i Danmark har man valgt at kalde dem mellem radioaktiv - hvorfor ? ( I Danmark har man valgt at kalde dem mellem radioaktiv fordi de ikke længere afgiver varmer. iflg. Per Nielsen, Risø)
  8. Kan sundhedsministerne garantere at der ikke bliver udslip af stråling og gift til miljøet, drikkevandet fra en fremtidig nedgravet slutdepot ?
  9. Iflg. Kort og martrikkelstyrelsen vil området synke 30 cm over de næste 50 år - vil det så være sikker at flytte affaldet hertil.
Friday the 19th. Gruppen mod atomaffalds depot i Struer kommune